Den Traditionella VårVandringen (TVV)

Vandringen sker varje år i april-maj.

Platsen är Tyresta Nationalpark

Deltagare
(beräknas på familjnivå, hel fam 1p, icke komplett fam 0,5p):

Familjen Sjöberg 1p

Familjen Sandell 1p

Familjen Wallén 0,5p

Familjen Ferrari 0,5p

Bilder: 2011